ISP Futuretec Šumava 2009

802.cz Alcoma Internet Pro Všechny

Litujeme, ale kapacita 125 účastníků konference byla vyčerpána. Z  tohoto důvodu už není možné se na konferenci přihlásit.

Položky označené tučně jsou povinné. E-mail a telefon musí mít každá osoba unikátní!

Z kapacitních důvodů prosíme o registraci max. 1-2 osob na jednu síť/ISP. Děkujeme.

Osobní a kontaktní údaje:


Organizační informace

 

1 Vyplňte IČ pokud zastupujete společnost, nebo datum vašeho narození (formát DD.MM.RRRR), pokud se učastníte jako fyzická osoba.

2 Vaše telefonní číslo slouží jako identifikátor vaší platby.

Účastnický poplatek 500,- Kč lze uhradit pouze převodem na účet č. 478391223/0300, VS je vaše telefónní číslo, KS 0308 a SS 190609.